• Člověk v číslech

  Když se podíváme na jakýkoliv dobře fungující složitý mechanismus, zjistíme, že se skládá z mnoha perfektně do sebe zapadajících částí. Že je na tom podobně i naše tělo, pochopitelně dobře víme. Někdy je ale celkem zábavné, podívat se na sebe například očima matematika.

  Kůže:

  Kůže je velmi ohebná a pružná a vždycky dokonale lne k tělu. Nikdy jí neubývá, protože se stále obměňuje v původní skladbě. Je-li vystavena velkému tlaku, zhrubne, aby lépe odolávala opotřebení. Velikost kůže je asi 2 metry čtvereční a hmotnost 2,5 kilogramu. Na většině těla dosahuje kůže tloušťky jeden milimetr. Nemá však všude stejný povrch, protože například na rukou je velké množství malých brázdiček umožňujících dokonalé uchopení předmětu.

  Krev:

  V těle jí koluje 5 litrů. Jedna červená krvinka má průměr 7 tisícin mm. V jedné malé kapce krve o velikosti špendlíkové hlavičky je 5 milionů červených krvinek, 10 tisíc bílých krvinek a 250 tisíc krevních destiček.

  Ochrana nervů:

  Na mnoha kostech jsou malé otvory a rýhy pro nervy a cévy. Na kostech horních končetin jsou mělké prohlubně, v nichž jsou nervy uloženy. Kdyby byly nervy na kostech hladkých jako zrcadlo, mohly by se rychle poškodit a také svaly by je prudce stlačovaly.

  Smích nebo vztek:

  Na okrajích úst se spojuje z každé strany jedenáct svalů, které formují ústa a rty do různých tvarů. Mimiky celé tváře se účastní více jak třicet svalů. Souhlas či odmítnutí zase umožňují dva nejvýše položené obratle lišící se od svých zbývajících kolegů. "Vyšší" umožňuje kývat hlavou dolů a nahoru, "nižší" zase ze strany na stranu.

  A pak, že přes den nespíte!

  Svaly očních víček se svírají asi 20 OOOx za den rychlostí třetina sekundy/1 mrk. Pokud bychom tato čísla prohnali kalkulačkou, vyšlo by nám, že během dne máme oči zavřené v průměru asi půl hodiny.

  Kde se berou ty podivné zvuky?

  Při kýchání se nejprve uzavře hrdlo a zvýší tlak vzduchu v plicích. Pak se vzduch náhle vypustí a spolu s ním se vyfouknou bakterie a prach z nosu. Skytání vzniká tak, že se bránice začne stahovat prudčeji než obvykle. Může to být zapříčiněno nadměrným jídlem nebo pitím. Zíváme většinou tehdy, když se nudíme nebo jsme unaveni. Může to být zapříčiněno i povrchovým dýcháním se značným nahromaděním oxidu uhličitého v těle. Při smíchu se náhlými záškuby bránice vytlačuje vzduch vzhůru do průdušnice a hrtanu. Často není možné smích při nejlepší vůli zastavit. (Takže za občasné káravé pohledy šéfredaktorky na poradě vlastně může moje neposedná a hlavně neposlušná bránice. Ale vysvětlujte to svým nadřízeným!)

  Chytřejší než počítač

  Mozek je složitější a komplikovanější než kterýkoliv computer. Jeho hmotnost představuje asi padesátinu hmotnosti celého těla, přitom však spotřebuje až pětinu veškeré naší energie! Mozek se téměř výlučně skládá z nervových buněk, jichž je okolo 10 milionů.
2018 © Tvojedoktorka.cz / Provozovatel - kontakt / Hledané dotazy / Nemoci / Příznaky / Témata / Poradna / Vyšetření / Magazín