• ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ONLINE SLUŽBY

  Použití těchto webových stránek může obnášet zpracování osobních údajů. Následujícími informacemi vás chceme seznámit s přehledem těchto procesů, abyste jim lépe rozuměli. Abychom zajistili férové zpracování, rádi bychom vás také seznámili s vašimi právy podle Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Za zpracování dat zodpovídá společnost Imperial Online s.r.o. , Ostrovského 253, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen “my“ nebo “nás/námi”).
 • 1. KONTAKT


 • Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky, nebo pokud nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, kontaktujte nás prosím zde: odpovidat@post.cz
 • 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Použití námi nabízených služeb a produktů může obnášet zpracování osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ se podle zákona o ochraně osobních údajů vztahuje ke všem informacím týkajícím se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. IP adresa může být také považována za osobní údaj. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení k internetu každému zařízení, které se jeho prostřednictvím připojí k internetu, aby mohlo odesílat a přijímat data. Když používáte webové stránky, sbíráme údaje, které sami poskytnete. Sbíráme také údaje o tom, jakým způsobem stránky používáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů GDPR. Zpracováváme pouze data, u kterých nám to dovoluje zákon. Použijete-li naše webové stránky, zpracujeme data pouze s vaším souhlasem (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a), na základě smlouvy, které se účastníte, nebo abychom podnikli kroky na vaši žádost před vstupem do smluvního vztahu (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. B), v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c), nebo je-li zpracování nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetí strany, s výjimkou situace, kdy jsou tyto zájmy podřazené vaším zájmům nebo základním právům a svobodě, které vyžadují ochranu osobních údajů (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f).
 • 3. DOBA UCHOVÁNÍ DAT


 • Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro jejich zpracování nebo abychom splnili smluvní či statutární podmínky.
 • 4. ODESÍLÁNÍ ÚDAJŮ


 • Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, budou údaje zpracovány na serverech poskytovatelů technických služeb, které pro tento účel najímáme. Tito poskytovatelé zpracují data pouze po obdržení výslovných pokynů, a jsou dle smlouvy povinni zaručit adekvátní technické a organizační podmínky nutné pro ochranu osobních dat. V souvislosti s integrovanými službami jiných poskytovatelů zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně údajů lze předpokládat, že budou data odeslána do hlavního sídla daných poskytovatelů. Tito poskytovatelé mohou mít sídlo v tzv. třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropské ekonomické společenství. Další informace jsou uvedené v sekcích popisujících jednotlivé služby.
 • 5. KONTAKT


 • Naše webové stránky obsahují kontaktní email odpovidat@post.cz, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat vzkaz. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b.
 • 6. POTÍRÁNÍ PODVODŮ


 • Zpracováváme pseudonymní informace, jako například IP adresu a ID zařízení, pro účely odhalování podvodů třetích stran ve spojitosti se získáváním zákazníků. V tomto směru nás podporují externí poskytovatelé služeb, u nichž máme jistotu, že splňují stejné statutární podmínky. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Toto zpracovávání zvyšuje bezpečnost webových stránek.
 • 7. SOUBORY COOKIE


 • Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které ukládá váš prohlížeč při návštěvě našich stránek. Identifikuje se tak použitý prohlížeč a náš webový server jej může rozeznat. V případě, kdy použití cookies vede ke zpracování osobních údajů, se toto zpracování řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Tento způsob zpracování slouží k legitimním zájmům naší společnosti a naše webové stránky jsou díky němu snadněji použitelné, účinnější a bezpečnější. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session cookies“. Na konci vaší návštěvy jsou vymazány. Jiné cookies (tzv. „persistent cookies / dlouhodobé cookies“) se automaticky mažou po předem stanovené době, která záleží na konkrétní cookie. Volbou v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookie kdykoli smazat. Používání souborů cookie můžete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče zcela zakázat.
 • 8. GOOGLE ANALYTICS


 • K analýze návštěvníků našich webových stránek používáme službu Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o užívání online produktu nebo služby uživateli je obvykle předáván a uložen na serveru Google umístěném v USA. Google za nás tuto informaci použije k vyhodnocení používání našich online produktů a služeb uživateli, sestaví hlášení o činnostech v rámci těchto online produktů a služeb a poskytne nám další služby spojené s použitím těchto online produktů a služeb a použití internetu. Ze zpracovaných údajů lze vytvořit pseudonymní uživatelské účty. Službu Google Analytics používáme pouze se zapnutým anonymizátorem IP adres. To znamená, že Google zkrátí IP adresu uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství. Pouze ve výjimečných případech dojde k odeslání celé IP adresy na server Google v USA a k jejímu zkrácení tam. IP adresa odeslaná prohlížečem daného uživatele nebude propojená s jinými údaji společnosti Google. Uživatel může zakázat ukládání souborů cookies pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f.
 • 9. PRACOVNÍK PRO OCHRANU DAT


 • Našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat lze kontaktovat na emailu: odpovidat@post.cz.
2024 © Tvojedoktorka.cz / Provozovatel - kontakt / Hledané dotazy / Zásady obchrany osobních údajů / Nemoci / Příznaky / Témata / Poradna / Vyšetření / Magazín