• Detoxikace

  Nový pohled na civilizační choroby - detoxikace (odstranění nežádoucích látek z organizmu)

  Většinu příčin úmrtí z důvodu nemocí můžeme zařadit právě do skupiny civilizačních chorob. Jsou to hlavně kardiovaskulární onemocnění, onemocnění cév -ateroskleróza a nádorové onemocnění. Mezi projevy civilizačních chorob můžeme zařadit i nadváhu, alergie, bolesti kloubů, páteře, chronický únavový syndrom a další. Většina těchto onemocnění byla známa již dříve. To, že vzrůstá počet nemocných lidí některou z civilizačních chorob a že se objevují stále nové, mají na svědomí dva hlavní, zásadní civilizační problémy, které dříve neexistovaly. Je to průmyslové zatížení a chemizace života všeobecně a psychická zátěž v podobě stresu.

  Neustále se zhoršující životní prostředí má negativní dopad jak na obsah stopových prvků a minerálních látek v půdě, tak i na zvýšený obsah škodlivých látek v potravinách. Dostávají se do nás ve velkém množství a nyní záleží na tom, do jaké míry je náš organizmus schopen se s nimi vyrovnat, jaké má tzv. detoxikační možnosti. V našem těle existuje např. tuková tkáň nebo tzv. mesenchym, které slouží jako naše odpadní prostory, kam si můžeme všechny škodlivé látky jak z vnějšího prostředí, tak i z naší látkové výměny uložit. Jenomže tato schopnost je individuální, jeden člověk může už při malém množství škodlivých látek projevovat závažné zdravotní problémy, jiný, který má lepší detoxikační systém, vydrží nepoměrně více.

  Vedle chemických látek je třeba zbavit se také mikrobiologických původců choroby, kteří pronikli do organizmu. Důležité je, aby se správně odborně vyléčily infekce jako je angína a průjmové onemocnění. V žádném případě nelze spoléhat na to, že nemoc přejde sama od sebe. Skutečnost, že pominou příznaky, často ještě neznamená, že onemocnění je zcela vyléčeno.

  Ke zvýšení detoxikační kapacity organizmu patří i obnova poškozené střevní flóry. Střevní bakterie totiž mají rozhodující úlohu při vylučování cizorodých látek z těla. Pokud nepracují správně, mohou se škodlivé látky vracet střevem zpět do těla. Stav vlastní střevní flóry je pro organizmus nesmírně prospěšný. Díky střevním mikroorganizmům dochází ke správnému trávení, regulují vyměšování, podílí se na vzniku imunity. Především tenké střevo je jedním z hlavních tvůrců imunity.

  Antibiotika kromě likvidace choroboplodných zárodků likvidují i mikroorganizmy tělu prospěšné, které žijí především ve střevním traktu. Při špatné stravě, antibiotické léčbě, hormonální antikoncepci, ozáření, ale i dlouhodobém stresu vzniká střevní nerovnováha, což je přemnožení plísní, patogenních mikroorganizmů a jejich postup do vyšších úseků střeva, kde se za normálních okolností nesmí vyskytnout. Celá nerovnováha je doprovázena rozsáhlým zánětem střevní sliznice, který se podílí na špatné propustnosti sliznice a tím se do těla dostávají látky, které organizmus alergizují a poškozují a naopak přetížený mízní systém nemůže dobře vstřebávat živiny a tím dochází k poruše výživy organizmu.

  Produkty plísní a zplodiny zánětu zatěžují játra, která pak nestačí na funkci, která jim přísluší. Také slinivka břišní a žaludek, do kterého se dostávají nepatřičné mikroorganizmy, nepracují správně. Tento proces má vliv na celý organizmus. Vznikají pocity plnosti, zácpy nebo průjmy, nadýmání, záněty žaludku, bolesti břicha, záněty slinivky, poruchy funkce jater, vředové záněty střeva a vzdálené potíže jako chronické o-nemocnění ledvin, gynekologické záněty, choroby kůže a migrény. Potravinové alergie, které jsou v poslední době tak časté, nelze bez odstranění nerovnováhy střevní flóry vyléčit. Naše zkušenosti s energetickou a regenerační výživou „ERD" v této problematice nám dávají vynikající výsledky.

  Na co často zapomínáme

  Nesmírně důležitou fází v procesu očisty těla (detoxikace) je náš pitný režim. Potřeby dostatečného množství tekutin při prevenci nemocí si byli vědomi již starověcí lékaři, počínaje Hippokratem, Galénem, Celsem. Doporučovali proto pročišťovací pitné kúry, odplavující ve zvýšené míře nežádoucí odpadní látky v organizmu. Příjem tekutin, tedy ve své podstatě vody, tvoří naprosto nezbytnou součást výživy člověka. Průměrná denní ztráta vody je kolem 2,5 litru (močí, dýcháním, pocením, stolicí). Tato ztráta musí být vyrovnána příjmem tekutin. V moči se vylučují odpadní produkty látkové výměny.

  Našim ledvinám se nejlépe pracuje, když mohou vyloučit tyto odpadní produkty v 1,5-2 litrech za 24 hodin. Nutíme-li je trvale k vylučování těchto odpadních látek v malém objemu tekutin, tedy v zahuštěné moči, dáváme jim moc zabrat a „koledujeme" si např. o ledvinové kaménky. Nedostatek tekutin se projevuje podle velikosti deficitu - únavou, snížením duševní výkonnosti, bušením srdce, zastavením pocení, případně mrazením. Delší zvýšená ztráta tekutin (dehydratace) pak způsobuje suchou pokožku, nebo svrasklou kůži na prstech rukou a tlumenou bolest v oblasti kříže.

  Při konzumaci tekutin bychom měli vycházet z přirozeného pocitu žízně. V současnosti se bohužel ukazuje, že optimální pocit žízně v souladu se skutečnou potřebou organizmu civilizačními vlivy většinou zmizel. Bývá zachován spíše jenom u dětí. Dospělí pak inklinují ke dvěma extrémům. Jedni (zvláště ženy) téměř nepijí a když ano, tak kávu. Druzí (zvláště muži) pijí častěji alkoholické nápoje. Nadměrná konzumace kávy a alkoholu však způsobuje zvýšené ztráty tekutin.

  Protože i ortomolekulární výživa OX-X-GEN i ERD patří mezi vynikající detoxikační kúry, doporučujeme v jejich průběhu zvýšit denní dávku tekutin alespoň na 2,5 litru denně. Konzumujte vhodné nápoje (minerálku, ovocný čaj nebo ředěnou ovocnou šťávu) pravidelně po malých množstvích v průběhu celého dne. Nebojte se napít i před spaním. Jako první úkon ráno se naučte napít se.
2018 © Tvojedoktorka.cz / Provozovatel - kontakt / Hledané dotazy / Nemoci / Příznaky / Témata / Poradna / Vyšetření / Magazín