• Láska a jóga

  Podle tantrické tradice má každý lidský organizmus nesmírnou moc. Tantri si ji představuje jako zkrouceného hada, kterého nazývá „vnitřní ženou" neboli kundalinišaktí. Tato moc, která je v běžném životě v klidu, se může projevit tvořivě i ničivě, kladně i záporně. V lidském těle kundalini představuje vnitřní oheň mající nesmírný potenciál.

  Je mocí sexu a ty, kteří ji touží poznat, může buď osvobodit, nebo spoutat. Kdo ji chce poznat, musí ji probudit. Klasický tantrický spis Ghérandasamhita uvádí, že kundalini v těle dřímá, svinutá v pohlavní oblasti jako hádek do tří a půl smyček. Pravé poznání se může dostavit jen tehdy, pokud se kundalini probudí. Probuzení kundalini a její ovládnutí však vyžaduje silnou vůli, pevnou mysl a vědomosti. Důležité je také, aby tělo bylo při tom ve stavu harmonické rovnováhy. Té můžeme dosáhnout cvičením, správnou výživou a duševní pohodou. K probuzení hadí síly je vhodný i pohlavní styk| Zvlášť když je doprovázen přirozeným souběhem životní energie obou partnerů při souloži. Velká fyzická námaha, hluboké usilovné dýchání, výrazné pohyby v pánevní oblasti, vzdechy], sténání i jiné zvuky mohou hrát významnou úlohu při probuzení hadí síly. To, že se kundalini probouzí a vztyčuje, poznáme podle toho, že začneme pociťovat vnitřní vzrušení, horké i chladivé, otevírající celou bytost a zbavující dechu. Pokud tuto energii poznáme, můžeme ji i vhodně pozitivně usměrnit.

  Dosáhnout nebývalých výšek při probuzení kundalini je možné i ve dvojici, a to spontánní, upřímnou a radostnou souloží. Při ní se biologické smyslové pudy mění v nadsmyslové. Milenci by si měli představit, že kundalini mají v sobě oba a ona stoupá páteřním kanálem vzhůru z pánevní oblasti až na vrchol hlavy. Pak se v představě můžete i vznést a zbavit se pocitu duality světa. Rituály spojenými s představou stoupající energie kundalini se zabývá kundalinijóga. Při ní se využívá erotické vizualizace. K tvořivému a užitečnému zvládnutí této energie však pouhá erotická fantazie obvykle nestačí. U toho, kdo probuzení kundalini energie zvládne, se obvykle projevují jasnovidecké a léčitelské schopnosti. Také při souloži se mohou síly kundalini obou partnerů spojit, znásobit a umocnit a pak se transformovat. Takové zvládnutí kundalini energie vede k uvědomělému poznání, k radostné extázi, k jednotě s vesmírem mimo jakékoliv časové omezení.

  Zvládnutí hadí síly, je cílem nejen jogínů, ale i milenců. Fyzické milování tím dosáhne mystických rozměrů, vyšších sfér vědomí. V jednom tantrickém textu se dokonce praví: „Není nic na tomto ani onom světě, co by bylo mimo dosah hadí síly kundalini."

  Jak tedy hadí sílu zvládnout? Některé tantrické texty doporučují nejprve si o hadí síle udělat konkrétní představu. Zkuste si ji představit jako smyslnou ženu - bohyni, velmi krásnou a svůdnou. Dejte jí konkrétní podobu a vnímejte ji všemi smysly, sdílejte s ní všemohoucí energii moudrosti. Kundalini je vždy chtivá a schopná přenést jedince do výšin vesmírné jednoty. Je třeba o ní přemýšlet, hovořit k ní, svádět ji, svěřovat jí svá vnitřní přání. A ona vás za to přenese do výšin kosmického vytržení.

  Při své cestě vzhůru prochází hadí síla psychickými centry, která jogíni nazývají čakrami. Ty jsou zdrojem zvláštních vibrací a stykem s kundalini se transformují a mění její frekvenci v jinou, která rozechvívá celé tělo: „Vnitřní žena vstoupí na královskou cestu a čas od času odpočívá v tajemných kruzích čaker, dokud nakonec neobejme Nejvyššího Pána v lotosu hlavy - sa-hasráře. Z tohoto spojení vytryskne hojný nektar, který zaplaví celé tělo. A člověk zakusí nevýslovné blaženství."

  Hadí sílu lze probudit i jinak, například tělesným cvičením, tancem, šokem, zvuky, které rezonují s energií kundalini, i jinak. V některých případech však může hrozit i nebezpečí, že se hadí síla vymkne kontrole člověka a může způsobit různé psychofyzické problémy. Jediná bezpečná cesta k probuzení kundalini je ponoření se do nadsmyslné transcendentální lásky. Lidé, kteří dlouhou dobu pracují s kundalini energií, dokáží často tuto energii uložit do srdeční čakry anaháty. Tím se dosáhne posílení všech e-mocí člověka a srdeční čakra je naplněna všeobjímající láskou. Tvrdí se, že srdce a oči jsou spojeny nervovou drahou, kterou se všeobjímající láska může přenést ze srdce do očí a dále na druhého člověka. V něm může probudit dřímající kundalini.

  Kundalini ve dvojici je nutné brát jako přítele a spojence. Jen tak nám pomůže povznést se za hranice prostého vědomí a zakusit lásku v jejím mystickém významu. Sexuální úlohy muže a ženy jsou přímo spjaty s jejich emocemi a náladami. V každém jedinci je skryta schopnost hrát jakoukoliv úlohu, každý aspekt lidských emocí. Jako herec může představovat různé úlohy, stejně tak oba partneři mohou hrát různé role a tak prohloubit svůj vztah. Setrvávat stále v jedné ú-loze je pro rozvoj osobnosti přímo prokletím.

  Někteří současní vykladači východních nauk i tantry si myslí, že tantrické a taoistické sexuální praktiky proklamují jen rozmařilost, promiskuitu a divoké orgie. To je však hluboký omyl. Volná láska a skupinový sex, jak jej chápeme my, nemá nic společného s vypracovanými a ukázněnými způsoby milování popisovanými v tan-trických a taoistických knížkách. Tantra totiž zdůrazňuje důležitost dvojice, která je ideálním kosmickým úplným celkem, vesmírnou entitou. Muž a žena ve vyváženém souladném spojení. Tantrické rituály vycházejí z pojetí dvojice, tvořené samostatnými sexuálními bytostmi, které se navzájem doplňují. Dvojice, ať alegorická či skutečná, je pevným základem tantry.
2018 © Tvojedoktorka.cz / Provozovatel - kontakt / Hledané dotazy / Nemoci / Příznaky / Témata / Poradna / Vyšetření / Magazín